Reflexná masáž chodidiel

Jednou z účinných metód alternatívnej medicíny, alebo skôr doplnkovej terapie je reflexná masáž.

Ide o masáž chodidla alebo ruky. Podobne ako akupunktúra, je aj táto metóda založená na zistení, že na tele sú určité dráhy –meridiány, alebo pozdĺžne a priečne kanály, ktorými prúdi energia. Keď má v kanáloch prekážku, telo sa vychýli zo svojej rovnováhy a ochorie. Prekážkou môžu byť stuhnuté svaly, svalové napätie, hrčky, zatvrdliny a pod. Keďže určité body na týchto dráhach zodpovedajú jednotlivým orgánom ľudského tela, ich spriechodnenie znamená vyliečenie, alebo zmenšenie problémov. Reflexológia však nepracuje s celým telom, ale iba s chodidlom, ktoré je takisto ako ucho poprípade dlaň obrazom celého tela. Je to samozrejme veľmi zjednodušene povedané, ale pre pochopenie pôsobenia reflexnej masáže by to malo stačiť. Reflexnú masáž môže robiť terapeut, ale po čase a usilovnom štúdiu, najmä tých bodov, ktoré sú pre nás dôležité, si ju môžeme robiť aj sami.

Späť